wadliwe wykonanie usługiCzęsto zdarza się że inwestor jest niezadowolony z wykonanej usługi przez wykonawcę. W takim przypadku mamy prawo reklamować wykonaną czynność spisując na piśmie do wykonawcy wszystkie zauważone wady i usterki do usunięcia w określonym terminie. Z pomocą przyjdzie nam rzeczoznawca który sporządzi stosowną opinię na podstawie której możemy ubiegać się o usunięcie usterek lub reklamowanie użytych materiałów a w przypadku bierności drugiej strony można skorzystać z pomocy Inspekcji Handlowej w zakresie mediacji lub złożenie wniosku do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.

Rzeczoznawca - Specjalista, ekspert w danej dziedzinie który posiada niezbędną wiedzę do stwierdzenia istnienia wady produktu lub usługi oraz przyczyny jej powstania. Spis rzeczoznawców z podziałem na dziedziny jest zamieszczony na regionalnych stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.


Chcemy państwu pomóc w szukaniu odpowiedniej osoby i w tym miejscu w rozwijanych zakładkach prezentujemy rzeczoznawców z ramienia naszego Stowarzyszenia zarejestrowanych w wyżej wymienionym Inspektoracie.

loading...
comments