Na terenie Polski znajduje się osiem Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. OKE jest jednostką organizacyjną systemu oświaty, podporządkowaną bezpośrednio Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, powołaną do organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych dla uczniów, absolwentów szkół i osób dorosłych na obszarze województw objętych swoją właściwością.

Poniżej znajdują się spis osób członków naszego Stowarzyszenia, którzy posiadają uprawnienia do egzaminowania w Okręgowych Komisjach Egzaminacyjnych OKE w kategoriach zawodowych B5, B6, B7. Lista podzielona jest na okręgi gdzie mają swoje siedziby Okręgowe Komisje Egzaminacyjne. Po wybraniu odpowiedniej zakładki zostaną wyświetlone osoby przypisane do danego okręgu wraz z numerem ewidencyjnym i możliwością kontaktu za pomocą formularza kontaktowego.

loading...
comments