1Tegoroczne Zebranie Delegatów odbyło się 3 kwietnia 2016 roku. W pierwszej kolejności chcieliśmy się pochwalić nowym projektem. Na wniosek jednego z Delegatów Jacka Blachowskiego podjęto uchwałę o powołaniu rzeczoznawców SSRW.

Szerzej o tym projekcie będziemy pisać wkrótce. Zmienił się skład Zarządu Krajowego. Ze stanowisk ustąpili Sekretarz Anna Roj i Skarbnik Tomasz Auchim. Powyższe stanowiska po głosowaniu objęli Janusz Matuszewski i Piotr Jura. W dalszej części przedyskutowany został plan działania na 2016 rok. Zostały także ustalone schematy działania Regionów przy organizacji akcji promujących Stowarzyszenie. 

 Było to kolejne owocne spotkanie, jednak ustalenia to nie wszystko - teraz czas przejść do realizacji. 

  • 1
  • 2

comments

Nie masz uprawnień do komentowania.