1Jak co roku jesteśmy, jako SSRW na Centralnych Obchodach Dnia Budowlanych w Warszawie. I nic dziwnego, bo będąc członkami KBiN ( Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości) jesteśmy współorganizatorami tych uroczystości. Obchody rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego, przeczytane były listy od Prezydenta RP, Premiera, a także licznych adresów jednostek państwowych, organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych biorących udział w obchodach – ITB, PIIB, IPB, PIP czy Związku Zawodowego Budowlani, jako oficjalnych gospodarzy obchodów naszego święta w osobie Przewodniczącego Zbigniewa Janowskiego.

Padały serdeczne słowa pod adresem budowlanych, przytaczano wiele przykładów osiągniętych, sukcesów, ale też wskazywano kierunki rozwoju budownictwa, rynku pracy. Przedstawiano obawy i życzenia, ale też niebezpieczeństwa, jakie mogą zagrażać dla rozwoju budownictwa w Polsce. Przytaczano liczby i statystyki. Poprzez KBiN - w odczytanym przemówieniu przez Prezesa Krzysztofa Baranowskiego, zainicjowaliśmy wniosek, aby, w nowej kadencji Sejmu podjęto uchwałę, aby święto budowlańców było oficjalnym świętem państwowym, co rocznie w wrześniowy czwartek. Przecież jesteśmy znaczącym udziałowcem w rozwoju kraju, mamy znaczny udział w dochodach państwa i życiu gospodarczym RP. Jak co roku jesteśmy, jako SSRW na Centralnych Obchodach Dnia Budowlanych w Warszawie. I nic dziwnego, bo będąc członkami KBiN ( Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości) jesteśmy współorganizatorami tych uroczystości. Obchody rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu państwowego, przeczytane były listy od Prezydenta RP, Premiera, a także licznych adresów jednostek państwowych, organizacji, stowarzyszeń i związków zawodowych biorących udział w obchodach – ITB, PIIB, IPB, PIP czy Związku Zawodowego Budowlani, jako oficjalnych gospodarzy obchodów naszego święta w osobie Przewodniczącego Zbigniewa Janowskiego. Padały serdeczne słowa pod adresem budowlanych, przytaczano wiele przykładów osiągniętych, sukcesów, ale też wskazywano kierunki rozwoju budownictwa, rynku pracy. Przedstawiano obawy i życzenia, ale też niebezpieczeństwa, jakie mogą zagrażać dla rozwoju budownictwa w Polsce. Przytaczano liczby i statystyki. Poprzez KBiN - w odczytanym przemówieniu przez Prezesa Krzysztofa Baranowskiego, zainicjowaliśmy wniosek, aby, w nowej kadencji Sejmu podjęto uchwałę, aby święto budowlańców było oficjalnym świętem państwowym, co rocznie w wrześniowy czwartek. Przecież jesteśmy znaczącym udziałowcem w rozwoju kraju, mamy znaczny udział w dochodach państwa i życiu gospodarczym RP. Kolejnym punktem obchodów było występ artystyczny Izabeli Trojanowskiej i uroczysta kolacja. Jak to zwykle bywa, cenne są dla Nas – SSRW, właśnie te nieoficjalne, w miłej i życzliwej atmosferze przeprowadzane rozmowy i nawiązanie nowych kontaktów, często wstępnych, ale jakże konkretnych. Mimo, że nie istnieje nasze logo, jako organizatorów, jedynie KBiN, to jesteśmy, jako Stowarzyszenie rozpoznawalni indywidualnie i jako członkowie KBiN. Jesteśmy doceniani, szanowani i z wieloma instytucjami, w osobach Przewodniczących czy Prezesów poważnie i rzeczowo traktowani, naprawdę nie mamy, czego się wstydzić, stajemy się partnerami w wielu inicjatywach, dyskusjach, konsultacjach czy programach, w tym także unijnych.

 

 • 1
 • 2
 • DSCN2301
 • DSCN2305
 • DSCN2307
 • DSCN2314
 • DSCN2320
 • DSCN2322
 • DSCN2324
 • DSCN2337
 • DSCN2338
 • DSCN2344
 • DSCN2413
 • DSCN2419

comments

Nie masz uprawnień do komentowania.