20240114 095851

W styczniu bieżącego roku odbyło się pierwsze spotkanie dla osób chcących szkolić w Branżowych Centrach Umiejętności. Dyskusja skupiła się również na analizie umiejętności wystąpień publicznych wśród kadry menedżerskiej.
W trakcie spotkania podkreślono znaczenie posiadania konkretnych kwalifikacji przez trenerów w Branżowych Centrach Umiejętności.

kpo

Przełomowe było uznanie, że oprócz solidnej wiedzy teoretycznej, niezwykle istotne jest posiadanie praktycznych doświadczeń zawodowych. Oczekuje się, że osoby pełniące rolę szkoleniowca będą mogły dzielić się nie tylko teorią, ale również praktycznymi wskazówkami z własnego doświadczenia zawodowego.
Kolejnym ważnym punktem dyskusji było wskazanie na konieczność posiadania zdolności do skutecznej komunikacji. Trenerzy, oprócz merytorycznej wiedzy, powinni być w stanie przekazać ją w sposób klarowny i przystępny. W tym kontekście, zdecydowano się przeprowadzić rozpoznanie wśród kadry menedżerskiej pod kątem umiejętności wystąpień publicznych. To z kolei otworzyło przestrzeń do indywidualnego rozwoju i szkoleń dla tych osób, aby zwiększyć ich pewność siebie i skuteczność w przekazywaniu informacji.
Spotkanie zakończyło się podkreśleniem roli stałego doskonalenia zawodowego oraz potrzeby monitorowania i adaptacji kwalifikacji w odpowiedzi na dynamicznie zmieniające się wymogi rynku pracy. Jest to krok w kierunku zapewnienia wysokiej jakości szkoleń w Branżowych Centrach Umiejętności, co w rezultacie przyczyni się do lepszego przygotowania specjalistów do wyzwań współczesnego świata.

 

20240114 09575420240114 09573120240114 095649

 

 

 

comments

Nie masz uprawnień do komentowania.