Pomysł Obciążalność przewodów

  • Wylogowany
  • Elite Member
  • Elite Member
  • Mistrz glazurnik, Toruń 608 386 506
Więcej
2013/01/18 21:40 - 2016/11/29 20:20 #1 przez
Jeżeli przewody ukła­dane w korytku tworzą kilka warstw, to najlepiej pro­wadzić je w sposób uporządkowany, tak aby nie krzy­żowały się ze sobą i tworzyły razem układ symetryczny. Dodatkowo pamiętajmy o tym, żeby prowadzić prze­wody różnych typów w oddzielnych grupach.

Względne, procentowe wartości prądów dopusz­czalnych długotrwale dla przewodów wielożyłowych ułożonych w wiązce lub w pojedynczej warstwie w powietrzu, w zależności od liczby przewodów znajdziemy w tabeli.

Obciążalność prądowa długotrwała przewodu (w za­leżności od sposobu jego ułożenia) jest to iloczyn wartości prądu dopuszczalnego długotrwale pojedyn­czego przewodu i wartości współczynnika poprawko­wego, wynikającego ze sposobu ułożenia przewodu. W przypadku jednoczesnego występowania kilku współczynników poprawkowych (np. spowodowa­nych zmianą temperatury otoczenia i ułożeniem prze­wodu w wiązce) przyjmujemy zasadę, że współczyn­nik wypadkowy równy jest iloczynowi wartości po­szczególnych współczynników.

Jak ustalić obciążalność prądową długotrwałą przewodów ułożonych w wielu warstwach?Jaki jest rozkład temperatury odosobnionego przewodu oraz przewodów stykających się ze sobą? Przeczytamy w poradniku Instalacje elektryczne w praktyce.

autor:
dr inż. Zbigniew Skibko

Zwykły użytkownik
Załączniki:
Ostatnia2016/11/29 20:20 edycja: od.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Więcej
2020/12/21 19:17 #2 przez
Użytkownik odpowiedział w temacie Obciążalność przewodów
Dziwna ta tabela. Przekrój 5mm? Powinno być 6.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Moderatorzy:

Poczta PW

Nie jesteś zalogowany.

Czas generowania strony: 0.232 s.