Zalozyciele2Z upoważnienia Zarządu Krajowego w dniu 17 lutego 2016 roku zostało zawarte porozumienie Stowarzyszeń w którym oprócz naszego Stowarzyszenia brały udział Warmińsko-Mazurska Okręgowa Izba Inżynierów, Olsztyńska Izba Budownictwa, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej Grzewczej. Porozumienie dotyczy powołania i organizacji Branżowej Komisji Egzaminacyjnej. Komisja będzie niezależna i wydawać będzie po przeprowadzeniu egzaminów certyfikaty potwierdzające umiejętności (nie kwalifikacje), co według naszych partnerów i nas ma zasadnicze znaczenie dla pracodawców ich oczekiwań, oraz samych egzaminowanych. Taka forma potwierdzania umiejętności jest już bardzo dobrze rozwinięta i ceniona m.in. we Francji oraz innych krajach. My jesteśmy zaledwie na początku drogi ale jeśli plan wypali i uda się rozszerzyć na inne regiony certyfikaty nabiorą wartości. Może to być alternatywą dla egzaminów czeladniczych czy mistrzowskich zwłaszcza dla ludzi posiadających umiejętności bez udokumentowanego stażu.

comments