logozpapW dniach 24-26 listopada w Tarnowie, podczas wizyty studyjnej, prezes SGSRW Dariusz Roj spotkał się z prezesem ZPAP (Zwiazek Polskich Artystów Plastyków) Okręg Tarnowski Światosławem Karwatem. Wizyta była podsumowaniem wcześniejszych spotkań roboczych obu prezesów w Przemyślu, w czasie których omawiany był zakres oraz charakter współpracy obu stowarzyszeń.

W Tarnowie prezes Roj zapoznał się z terenem, na którym planowane są wspólne przedsięwzięcia plenerowe. Sporządzony i podpisany został list intencyjny. Prezesi wyrazili nadzieję, że jest to pierwszy krok formalizacji współpracy pomiędzy SGSRW a ZPAP Okręg Tarnowski.

  • zpap-logo
comments