Zarząd Stowarzyszenia informuje, że składki członkowskie wpłacamy na podany niżej nr konta:
 
PKO BP S.A. Oddział 3 w Łodzi
12 1020 3378 0000 1202 0227 3779
 
Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych
Prosta 11
96-500 Sochaczew
 
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko oraz za który rok jest składka. Przypominamy że decyzją Walnego Zebrania Delegatów z 2019 roku kwota składki została ustalona na 120 zł rocznie, powinna być wpłacona do 15 stycznia roku za który jest składka i tylko w formie przelewu na konto. Członkowie którzy zostają przyjęci w trakcie trwania roku kalendarzowego płacą 10 zł za każdy pełny miesiąc członkowstwa.
Przykład:
Pan Andrzej został przyjęty 14 lutego - więc do końca roku zostaje 10 pełnych miesięcy pan Andrzej opłaca składkę 10x10 zł = 100 zł za rok w którym został przyjęty. Następną składkę opłaca w pełnej wysokości 120 zł.
comments