Zarząd Stowarzyszenia informuje, że składki członkowskie wpłacamy na podany niżej nr konta:
 
PKO BP S.A. Oddział 3 w Łodzi
12 1020 3378 0000 1202 0227 3779
 
Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych
Prosta 11
96-500 Sochaczew
 
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko.
 
Decyzją Walnego Zebrania Członków SSRW (uchwała 9/2023 z dnia 23.04.2023 roku) kwota składki została ustalona na 150 zł rocznie. Składkę należy wpłacać do 15 stycznia w formie przelewu na konto.
Nowi członkowie dokonują wpłaty dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.
comments