bcu1

Krajowy Plan Odbudowy to program wzmocnienia Polskiej gospodarki poprzez inwestycje i reformy. Jednym z projektów realizowanych przez fundusze pozyskane z KPO jest utworzenie Branżowych Centrów Umiejętności, które będą przygotowywały kadrę oraz dopasowywały umiejętności i kwalifikacje przyszłych pracowników do wymogów rynku w związku z zieloną i cyfrową transformacją oraz nowymi technologiami. 

kpo

W ramach wygranego konkursu w I etapie ogłoszonego we wrześniu ubiegłego roku przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki, 20 lipca w Radomiu została podpisana umowa o partnerstwie w sprawie realizacji przedsięwzięcia utworzenia i wsparcia Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe, pomiędzy liderem projektu Gminą Miasta Radomia- Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu a naszym Stowarzyszeniem Specjalistów Robót Wykończeniowych. Od momentu ogłoszenia konkursu Zarząd Krajowy Stowarzyszenia wraz z partnerami projektu prowadził działania mające na celu przygotowania wniosku do udziału w konkursie. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć że "maszyna ruszyła" a proces utworzenia BCU stał się faktem.

comments

Nie masz uprawnień do komentowania.