Deklaracja

logo normal

 

 

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia
Specjalistów Robót Wykończeniowych

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do przestrzegania statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności oraz wypełniania uchwał władz.
Nazwisko(*)
Proszę podać nazwisko!

Imię(*)
Proszę podać imię!

Adres zamieszkania (ulica, numer domu, mieszkania)(*)
Proszę podać adres zamieszkania (ulica, numer domu, mieszkania)!

Kod pocztowy(*)
Proszę podać kod pocztowy!

Miasto(*)
Proszę podać nazwę miejscowości!

Województwo(*)
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu(*)
Proszę podać numer telefonu!

Adres e-mail(*)
Proszę podać prawdziwy adres e-mail!

Rok urodzenia(*)
Proszę podać rok urodzenia.

Wykonywany zawód
Proszę podać wykonywany zawód.


Rejestracja konta w serwisie ssrw.pl i członkostwo w Stowarzyszeniu to dwie różne sprawy. Jeżeli nie masz jeszcze u nas konta użytkownika zachęcamy do zarejestrowania się.
Czy rejestrowałeś(aś) już konto użytkownika na SSRW.PL?(*)

Proszę wybrać jedną z opcji.


Jeśli prowadzisz firmę lub jesteś jej przedstawicielem – wypełnij pola poniżej.
Nazwa firmy
Nieprawidłowe dane

Adres siedziby (ulica, numer domu, mieszkania)
Proszę podać adres zamieszkania (ulica, numer domu, mieszkania)!

Kod pocztowy
Proszę podać kod pocztowy!

Województwo
Nieprawidłowe dane

Miasto
Proszę podać nazwę miejscowości!

NIP
Nieprawidłowe dane

REGON
Nieprawidłowe dane

Numer telefonu
Proszę podać numer telefonu!

Adres e-mail
Proszę podać prawdziwy adres e-mail!


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych z siedzibą w Przemyślu (dalej zwanym „SSRW”). W związku z powyższym SSRW z siedzibą w Przemyślu realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza.(*)
Proszę zaznaczyć zgodę!


Poniżej proszę zaznaczyć posiadane kwalifikacje zawodowe
Wybierz posiadane kwalifikacje z dyplomem mistrza

Nieprawidłowe dane

Wybierz posiadane kwalifikacje z dyplomem czeladnika

Nieprawidłowe dane

Wybierz posiadane kwalifikacje z dyplomem szkoły

Nieprawidłowe dane

Inne posiadane kwalifikacje z dyplomami mistrza, czeladnika lub szkoły nie wymienione powyżej. (wpisz oddzielając kolejne znakiem przecinka)
Nieprawidłowe dane


Zabezpieczenie(*)
Nieprawidłowe dane

Wyślij deklaracje

Pola oznaczone (*) są wymagane.