Deklaracja

logo normal

 

 

Deklaracja Członkowska Stowarzyszenia
Specjalistów Robót Wykończeniowych

Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Specjalistów Robót Wykończeniowych. Oświadczam, że znane mi są postanowienia statutu, cele i zadania Stowarzyszenia. Zobowiązuję się do przestrzegania statutu, aktywnego uczestnictwa w działalności oraz wypełniania uchwał władz.

 

Zgodnie ze statutem członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych,
 4. członków sympatyków
Niniejsza deklaracja pozwala na przyjęcie w poczet członków,

zwyczajnych,
z prawem do:
 1. wybierania i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
 3. zgłaszania uwag i wniosków we wszystkich sprawach członkowskich,
 4. zaskarżania uchwał Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania w sprawach członkowskich,
 5. posługiwania się symboliką Stowarzyszenia,
 6. korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń oraz opieki Stowarzyszenia.
oraz obowiązkiem do:
 1. ścisłego przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 3. opłacania składek członkowskich w wysokości i terminie określonym uchwałą Walnego Zebrania Delegatów,
 4. uczestniczenia w działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.
sympatyków,
z prawem do:
 1. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
 2. posługiwania się symboliką Stowarzyszenia.
oraz obowiązkiem do:
 1. ścisłego przestrzegania statutu, uchwał władz Stowarzyszenia oraz wprowadzania ich w życie,
 2. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.

 

Poniżej należy określić do jakiego rodzaju członków chcą państwo przystąpić.

 

Proszę zaznaczyć właściwe

 

Proszę podać nazwisko!

Proszę podać imię!

Proszę podać adres zamieszkania (ulica, numer domu, mieszkania)!

Proszę podać kod pocztowy!

Proszę podać nazwę miejscowości!

Nieprawidłowe dane

Proszę podać numer telefonu!

Proszę podać prawdziwy adres e-mail!

Proszę podać rok urodzenia.

Proszę podać wykonywany zawód.


Rejestracja konta w serwisie ssrw.pl i członkostwo w Stowarzyszeniu to dwie różne sprawy. Jeżeli nie masz jeszcze u nas konta użytkownika zachęcamy do zarejestrowania się.

Proszę wybrać jedną z opcji.

Nieprawidłowe dane

Proszę podać kod pocztowy!

Proszę podać adres zamieszkania (ulica, numer domu, mieszkania)!

Nieprawidłowe dane

Proszę podać nazwę miejscowości!

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Proszę podać numer telefonu!

Proszę podać prawdziwy adres e-mail!


Jeśli prowadzisz firmę, jesteś pracownikiem lub przedstawicielem – wypełnij pola poniżej. Dane firmy/instytucji
Proszę zaznaczyć zgodę!


Poniżej proszę zaznaczyć posiadane kwalifikacje zawodowe

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Nieprawidłowe dane

Pola oznaczone (*) są wymagane.