IMG 20231117 123317969

Pod koniec zeszłego tygodnia, a dokładnie w piątek miało miejsce kolejne spotkanie w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu. Na spotkaniu zostało podpisane porozumienie w sprawie objęcia wsparciem merytorycznym, kadrowym i organizacyjnym Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe.

kpo

Porozumienie jest zawarte na podstawie art. 8 ust. 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 poz. 900, z późn. zm.) i dotyczy:

  • Działalności edukacyjno-szkoleniowej,
  • działalności wspierającej współpracę szkół, placówek i uczelni z pracodawcami,
  • działalności innowacyjno-rozwojowej upowszechniającej wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową, 
  • działalności wspierającą realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów,
  • działalności dodatkowej w postaci organizacji turniejów, olimpiad tematycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w branży, wykończeniowej oraz współorganizowanie eliminacji do konkursów umiejętności zawodowych Euroskills i Worldskills.

comments

Nie masz uprawnień do komentowania.